Privacyverklaring Geldvinder

Geldvinder vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk. Wij behandelen jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Geldvinder is een onderdeel van APG Groep N.V., de grootste pensioenuitvoeringsorganisatie en vermogensbeheerder van Nederland.

Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, ga je ook akkoord
met onze Privacyverklaring

Waarvoor gebruikt Geldvinder jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om je informatie en inzicht te geven in jouw financiële fitheid. Ook gebruiken we jouw gegevens om jouw financiële vraag op een juiste en zorgvuldige manier te beantwoorden. 

Jouw gestelde vraag wordt gebruikt om na te gaan welke vragen er leven bij gebruikers van het Geldvinder platform. En welke onderwerpen we op het platform beter kunnen behandelen, zodat deze vragen beter en sneller beantwoord kunnen worden. Jouw e-mailadres wordt gebruikt om jou te helpen om in te loggen op het Geldvinder platform. Je kunt dan gebruik maken van de financiële programma’s op het Geldvinder platform, waaronder de financiële fittest, financiële doelen stellen en het volgen van financiële leerprogramma’s. Ook kun je met de medewerkers van Geldvinder chatten. Via dit e-mailadres sturen we jou nieuwsbrieven met financiële tips. Hiervoor moet je ons toestemming geven. 

In sommige gevallen wordt door de Geldvinder programma’s vragen aan jou gesteld. Jouw antwoorden worden opgeslagen in jouw gebruikersprofiel. Voorbeelden hiervan zijn: je werkgever, je geboortedatum, het onderwerp wat jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld “eerder stoppen met werken” of “je uitgaven onder controle”. 


Als je zelf (financiële) gegevens moet invoeren om bovengenoemde informatie te verkrijgen, dan vertellen wij jou waar deze gegevens gevonden kunnen worden. En waar je op moet letten, bijvoorbeeld op de actualiteit van de gegevens. 

De gegevens die jij hebt ingevoerd worden niet gedeeld met anderen. Ook niet met jouw werkgever. Die ziet de vragen die jij op het Geldvinder platform hebt gesteld en de antwoorden die wij aan jou hebben gegeven niet. Jouw werkgever ontvangt slechts analyses op meta-niveau. Dit zijn anonieme gegevens. Bijvoorbeeld hoeveel werknemers hebben gebruik gemaakt van de applicatie, hoeveel hebben de financiële fittest afgemaakt, welke
categorie vragen zijn hoe vaak gesteld. Deze informatie is niet herleidbaar naar jou.


Jij hebt zelf de regie over jouw opgeslagen gegevens

Je kunt via een e-mail aan Geldvinder vragen om jouw opgeslagen gegevens in te zien, aan te passen, leeg te maken of te verwijderen. Je kunt jouw vragen om correctie, aanvulling, beperking of verwijdering van jouw gegevens aan Geldvinder stellen door te mailen naar info@Geldvinder.nl. 

Let op: Als je de gegevens hebt laten verwijderen, worden deze gegevens opnieuw opgeslagen als je bijvoorbeeld de vragen in de financiële fittest van Geldvinder opnieuw invult. Je kunt deze gegevens opnieuw laten verwijderen. 


Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en heb je het recht om Geldvinder te vragen om jouw opgeslagen gegevens aan jou te sturen, bijvoorbeeld in een Excelbestand. Dit heet gegevens-overdraagbaarheid” of “data-portabiliteit”. Als je dit wilt, kun je hiervoor een bericht sturen naar info@geldvinder.nl.

Om welke gegevens gaat het?

De gegevens die wij opslaan geef jij zelf op bij het gebruik van het Geldvinder platform. Denk hierbij aan de vraag die je op het Geldvinder platform stelt en de gegevens die je daarin vermeldt. Of de vragen die wij aan jou stellen en de antwoorden die je hierop geeft. Let op dat je geen persoonlijke informatie in de vraag deelt als dit niet nodig is. Bijvoorbeeld je burgerservicenummer of je woonadres. 

Wij vragen om jouw e-mailadres in de volgende gevallen:
- Om een account aan te maken op het Geldvinder platform. Hiermee kun je op het platform inloggen. Dan kun je gebruik maken van de financiële programma’s van Geldvinder en kun je financiële vragen via onze chat stellen.
- Als je onze nieuwsbrieven met financiële tips wilt ontvangen. 


Ook cookies worden opgeslagen op jouw computer, maar alleen als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Bekijk hiervoor
onze cookieverklaring.

Bewaren

Wij bewaren jouw gegevens totdat jij deze door ons hebt laten verwijderen. Wij verwijderen jouw gegevens als je dat aan ons vraagt via e-mail.


Beveiliging

Geldvinder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan jouw gegevens op in een beveiligde omgeving. 

De website maakt gebruik van een SSL-certificaat. Dit verhoogt de veiligheid omdat de
gegevens versleuteld worden.

Wijzigen Privacyverklaring

Geldvinder heeft het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Lees deze Privacyverklaring dus regelmatig. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 september 2020.